RYCHLÝ KONTAKT

+420 736 140 140

20.07.2021

CO NÁS ČEKÁ U KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ 2022?

CO NÁS ČEKÁ U KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ 2022?

Kotlíkové dotace budou pokračovat do 1. září roku 2022, kdy začne platit zákaz vytápět starými kotli na uhlí nebo dřevo, které nedosahují alespoň 3. emisní třídy.

Ovšem nově se soustředí na domácnosti s nižšími příjmy, kterým nabízí možnost získat až 95% dotaci na výměnu starého kotle.
Domácnost s nižšími příjmy je nadefinována dle základních modelů tak, že jeden člen v roce 2020 vydělal maximálně 170 900 korun čistého přijmu. Výdělky dětí a studentů do 26 let se považují vždy za nulové a nesledují se, za každé dítě se však zvyšuje příjem celé domácnosti o stanovený maximální strop 170 900 korun. To znamená, že na 95% dotaci tak dosáhne například čtyřčlenná domácnost složená ze dvou dětí a dvou dospělých, kde oba rodiče (nebo jen jeden z nich) vydělali v roce 2020 dohromady ne více než 683 600 Kč čistého příjmu za celý rok. Domácnosti složené čistě z důchodců pobírajících starobní nebo invalidní důchod 3. stupně mají na 95% dotaci automaticky nárok, samozřejmě pokud splní další (technické) podmínky stanovené programem.

Podporované zdroje tepla

Maximální výše dotace (Kč)

Plynový kondenzační kotel

Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, včetně akumulační nádrže

Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva

Tepelné čerpadlo

100 000

130 000

130 000

130 000

Možnost vyměnit si kotel mají i ostatní domácnosti, ty si však budou nově žádat o výměnu v programu Nová zelená úsporám, a to s dotací maximálně 50%. Zde si žádost může podat každý bez prokazování výše příjmů po splnění technických podmínek programu. Dotace je vyplácena vždy až po realizaci opatření. Domácnosti z Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje mají navíc bonus 10% z celkové výše dotace.

Typ zdroje tepla

Maximální dotace RD (Kč)

Plynový kondenzační kotel

Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže nebo kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva

Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním zásobníkem pelet

Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění

Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch

Napojení na soustavu zásobování teplem 

35 000

80 000

100 000

80 000

60 000

40 000

V obou schématech (kotlíkové dotace i programu NZÚ) platí, že žadatelem o dotaci je vlastník nebo spoluvlastník nemovitostí.

Každý, kdo si o dotaci požádá na krajském úřadě a splní podmínky, dostane peníze na výměnu kotle. Ti, kteří si o dotaci požádají a doloží úřadům, nebudou v případě kontroly po 1. září 2022 platit sankci za nevyměněný kotel a dostanou další rok na jeho výměnu bez finančního postihu.

Na kotlíkové dotace 2021+ bude k dispozici minimálně 14 miliard korun. Podle odhadů by to mělo stačit na výměnu dalších cca 150 tisíc nevyhovujících kotlů. 

 

Více informací najdete zde: https://www.novazelenausporam.cz/tiskove-zpravy/detail-tiskove-zpravy/?id=18