RYCHLÝ KONTAKT

+420 736 140 140

15.05.2023

Pozor! Předběžné informace k další etapě dotačního programu NZÚ startující v září 2023

Pozor! Předběžné informace k další etapě dotačního programu NZÚ startující v září 2023

Ve WOBAU sledujeme aktuální dění i v rámci dotačních programů, abychom byli v obrazu a mohli Vám poskytnout co nejkvalitnější služby. Co je aktuálně v plánu v Nové zelené úsporám? To se dozvíte na následujících řádcích.

Nové podmínky pro poskytnutí podpory z programu NZÚ budou vydány v průběhu června. Uznatelnost nákladů zůstane od 01.01.2021, s výjimkou výměny plynových kotlů za tepelné čerpadlo. Zde se o uznatelnosti nákladů ještě jedná. Způsobilé výdaje se budou dokládat zvlášť pro každou aktivitu (např. zvlášť pro oblast A, zvlášť pro oblast C atd.)

Ke zjednodušení dojde při dokládání dokumentů vyžadovaných po realizaci. Faktury za provedená opatření nebude muset žadatel nahrávat do systému AIS, ponechá si je však pro případnou kontrolu. Do systému AIS zapíše pouze celkové částky za každou aktivitu.

O dotace na využití dešťové vody nebo na realizaci zelené střechy bude možné žádat pouze v kombinaci s jiným opatřením. Nebude totiž možné podpořit oblast, která sama o sobě přímo nepřispívá ke snížení energetické náročnosti budovy.

Program „Oprav dům po babičce“ se bude týkat buď nevyužívaných domů, nebo využívaných, ale vyžadujících komplexní renovaci. Žádat bude moci jen fyzická osoba a pouze jednou za dobu trvání programu. Dotační částka by měla být poskytována formou záloh.

U oblasti podpory A se neočekávají změny v požadovaných technických parametrech pro poskytnutí dotace. Ke změně však dojde u hodnoty jednotkové dotační částky v nejvyšší podoblasti podpory (A-komplex), tato částka bude navýšena. Program NZÚ klade velký důraz na renovace budov a provedení komplexních energetických opatření. V závislosti na navýšení jednotkových cen u nejvyšší oblasti by měla být upravena i maximální částka za zateplení a výměnu otvorových výplní (nyní je to 650 000 Kč, resp. 715 000 Kč pro Moravskoslezský, Karlovarský a Ústecký kraj), nová hranice však zatím nebyla určena!

U oblasti podpory B bude možné žádat pouze v jedné oblasti – nynější nejvyšší oblast Pasiv+ s tím, že hodnoty sledovaných parametrů zůstanou stejné až na jeden, a to měrnou potřebu tepla na vytápění. Zde by mělo dojít ke zmírnění hodnoty z 15 na 20 kWh/(m2.rok).

Výměna plynového kotle za nový zdroj tepla bude finančně podpořena, avšak zatím nejsou známy podrobnosti. Jedním z určujících parametrů bude stáří plynového kotle a bude možné ho vyměnit pouze za tepelné čerpadlo. Termín uznatelnosti nákladů zatím také není znám.

Žádosti v nynější dotační vlně lze podávat do 30.06.2023. Během technické přestávky v červenci a srpnu bude systém AIS fungovat, nebude jen možné registrovat nové žádosti o podporu. Dále však bude možné v systému AIS dokládat dokumenty po realizaci opatření nebo dokládat dokumenty na základě výzvy k odstranění nedostatků.

Jak je vidět, změn je celá řada a pokud se chcete dozvědět ještě víc nebo si nechat poradit, napište nám na info@wobau.cz nebo volejte na +420 736 140 140 a my Vám rádi pomůžeme.

Tým Wobau