RYCHLÝ KONTAKT

+420 736 140 140

Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Na ochraně Vašich osobních údajů nám záleží. Tato stránka vysvětluje náš přístup k soukromí na našich webových stránkách wobau.cz. Chceme, abyste si mohli být naprosto jisti, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s našimi povinnostmi vyplývajícími z platných právních předpisů týkajících se ochrany soukromí a chráníme je v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků.

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují, jak získáváme a zpracováváme Vaše osobní údaje, když využíváte naše produkty a služby.

Společnost Wobau cz s.r.o., IČ 28614500, se sídlem Poděbradova 3273/101A, 702 00 Moravská Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku C 34785 vedená u Krajského soudu v Ostravě, jako správce osobních údajů, si Vás dovoluje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“) informovat o zpracovávání Vašich osobních údajů a Vašich právech).

  • Zavazujeme se, že se při manipulaci a zpracování Vámi poskytnutých osobních údajů budeme řídit platným zákonem o ochraně osobních údajů.
  • Subjektem údajů jsou naši zákazníci, potenciální zákazníci, externí dodavatelé, fyzické a právnické osoby v obchodním styku, zaměstnanci a jiné spolupracující osoby.
  • Shromažďujeme následující osobní údaje: akademický titul, jméno, příjmení, státní příslušnost, adresa trvalého bydliště, kontaktní adresa, fakturační adresa, telefonní spojení, e-mailová adresa datum narození, rodné číslo, název obchodní firmy, identifikační číslo, čísla předložených dokladů, bankovní spojení, informace o platební morálce. Osobní údaje budou zpracovávány se souhlasem subjektu údajů.

Měření návštěvnosti

Měříme návštěvnost na našich stránkách pomocí Google Analytics 4. Tyto služby zaznamenávají, jaké stránky jste na wobau.cz navštívili, odkud jste se na ně dostali a dále některé základní informace o Vašem počítači. Všechny tyto informace jsou anonymní – takže nevíme, kdo jste, ale víme, že někdo naše stránky navštívil.

Informace, které shromažďují tyto služby, nám pomáhají pochopit, jaké části našich stránek jsou navštěvované, jak se lidé dozvídají o našich stránkách. Jako většina internetových stránek používáme tyto informace ke zlepšení webu.

Facebook a další sociální sítě (např. Instagram, Youtube, Linkedln a další)

Tyto služby poskytují sociální tlačítka a podobné prvky, které používáme na našich webových stránkách – například „Líbí se mi“.

K tomuto účelu jsme na naše stránky vložili kód, který tyto služby poskytují. Nemáme žádný přístup k informacím, zda a jak tyto služby využíváte. Pokud využíváte služeb např. Facebooku, může tato sociální síť vědět, že si prohlížíte tyto stránky. Také Vás mohou sociální sítě mezi sebou přeposílat, takže si pak můžete snáze pouštět např. videa z Youtube na Facebooku.

Pokud pošlete poptávku

Když provedete poptávku na našich stránkách, zaznamenáme si Vaše osobní informace, jako je Vaše jméno, telefonní číslo a e-mailová i poštovní adresa. Budeme také shromažďovat a uchovávat informace o Vašem užívání našich služeb tak, abychom je mohli zlepšovat.

Takové informace zaznamenáváme také pro účely účetnictví a ke sledování našich obchodních aktivit.

 IP adresy

Můžeme shromažďovat informace o Vašem počítači, včetně informací týkajících se Vaší IP adresy, operačního systému a typu prohlížeče, z důvodu správy systému a podávání souhrnných informací pro případné inzerenty. Jedná se o statistické údaje týkající se prohlížení stránek našimi uživateli a tyto údaje neidentifikují žádné jednotlivce.

Cookies

Naše webové stránky používají cookies, aby Vás odlišily od ostatních uživatelů těchto stránek. To pomáhá, abychom Vám mohli při prohlížení našich stránek poskytovat kvalitní služby, a také nám to umožňuje naše stránky zlepšovat.

Kde ukládáme Vaše osobní údaje

Údaje, které jsme od Vás získali nebo v budoucnu získáme, jsou uloženy na firemním serveru, který je zabezpečen proti úniku dat. Uložená data nejsou sdílena s dalšími subjekty, vyjma zákonných povinností. Naše společnost přijímá veškerá příslušná opatření nezbytná k zajištěné toho, aby bylo s Vašimi daty zacházeno bezpečně a v souladu se zásadami na ochranu soukromých údajů.

Kdy můžeme Vaše údaje oznámit třetím stranám

Máme-li povinnost zveřejnit nebo sdílet Vaše osobní údaje, abychom splnili požadavky platných zákonů nebo abychom prosadili nebo aplikovali naše podmínky používání a jiné dohody, nebo z důvodu ochrany práv, majetku nebo bezpečnosti společnosti Wobau s.r.o., našich zákazníků a dalších osob. To zahrnuje výměnu informací s jinými společnostmi a organizacemi z důvodu ochrany proti podvodům a snížení úvěrového rizika.

Zpracování osobních údajů provádí Správce. Zpracování osobních údajů však mohou pro Správce provádět i dále uvedení zpracovatelé, s nimiž má správce uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů podle čl. 28 Nařízení a kteří poskytují dostatečné a věrohodné záruky o technickém a organizačním zabezpečení osobních údajů. Jedná se o tyto zpracovatele: Česká pošta a další poskytovatelé přepravních služeb, provozovatel internetového vyhledávače Seznam a Google, daňový poradce, účetní auditor.

Jak můžete odvolat svůj souhlas?

Tam, kde je ke zpracování zapotřebí Váš souhlas, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, například formou doporučeného dopisu, e-mailem z adresy, kterou u nás máte evidovanou jako kontaktní, telefonátem na zákaznickou linku.

Můžete se nás také dotázat, jaké osobní údaje o Vás evidujeme. Jako každý jiný subjekt máme povinnost vést aktuální a pravdivé údaje, k čemuž je ale nutná Vaše součinnost. Prosíme, abyste dodržovali svou povinnost a pokud dojde ke změně Vašich osobních údajů (nejčastěji příjmení, adresa trvalého pobytu, fakturační adresa atd.), abyste nám takové změny ohlásili a doložili.

Dotazy a komentáře

Máte-li jakékoliv připomínky k ochraně osobních údajů Wobau cz s.r.o., můžete nám je sdělit na emailu info@wobau.cz. Pokusíme se odpovědět co nejdříve.