RYCHLÝ KONTAKT

+420 736 140 140

01.08.2022

Je Váš dům vzduchotěsný? Zjistíme to! Wobau provádí BLOWER DOOR test

Je Váš dům vzduchotěsný? Zjistíme to! Wobau provádí BLOWER DOOR test

Pokud jste se rozhodli pořídit si pasivní dům, pak se s anglickým slovným spojením0 „Blower Door Test“ brzy setkáte. Ve Wobau testy provádíme na nejvyšší úrovni a proto si pojďme nejdříve objasnit, co že se to pod tímto tajuplným spojením vlastně skrývá.

Co je Blower Door Test?

Blower Door Test můžeme do češtiny přeložit jako test průvzdušnosti budovy. Jeho cílem je změřit, nakolik je stavba vzduchotěsná, a tedy i úsporná, případně identifikovat kritická místa, kudy nám odchází teplo. Teplo totiž nejčastěji uniká právě netěsnostmi v plášti budovy, kde vznikají tzv. tepelné mosty. Výsledkem je, že zatímco my topíme o sto šest, draze ohřátý vzduch si vesele vane do okolí, pečlivě navržené systémy větrání a využití tepla přirozeně produkovaného v domácnosti selhávají a neplní svou funkci.

Proč provádět Blower DoorTest nejen u pasivních domů?

Vzduchotěsnost domu a energetická náročnost budovy jsou spojené nádoby. Chceme-li snížit spotřebu tepla na minimum, mít efektivní systém rekuperace a zamezit kondenzaci vody v místech netěsností, musí být náš dům perfektně zaizolovaný, a tedy co nejvíce vzduchotěsný.

Ale jak si kvalitu provedení stavby v tomto směru ověřit a mít jistotu, že je vše v pořádku?

Naštěstí máme právě Blower Door Test, spolehlivou metodu, která nám umožní během chvíle vzduchotěsnost pasivního domu poměrně přesně změřit. Náklady na test vzduchotěsnosti jsou v porovnání s náklady, které by vznikly špatným zaizolováním domu, zanedbatelné. Investice do testu průvzdušnosti se proto určitě vyplatí. Pokud navíc chcete čerpat evropskou dotaci z programu Nová zelená úsporám v řádech statisíců, je úspěšný Blower Door Test přímo státem stanovenou podmínkou pro přijetí žádosti a proplacení dotace na novostavbu.

Kdy provádíme Blower Door Test?

Blower Door Test má v zásadě dvě podoby. Buď jej provádíme v průběhu stavby domu, abychom mohli ještě před dokončením stavby ověřit, že je vše správně provedeno. V případě, že během testu identifikujeme netěsnosti, můžeme je ještě před dokončením stavby poměrně snadno odstranit tak, aby navržené větrací a vytápěcí systémy fungovaly maximálně efektivně. V tomto případě se test provádí v době, kdy je obálka budovy dokončena, ale stále máme přístup k hlavní vzduchotěsnící vrstvě. Podmínkou správného provedení testu, je příprava stavby zahrnující dočasné zalepení všech otvorů v plášti budovy, které budou finálně uzavřeny až při dokončení stavby, a zkreslily by průběžný výsledek. Měří se totiž, jaké množství vzduchu nám při natlakování uniká. V tomto případě trvá příprava běžného rodinného domu cca jednu až dvě hodiny, výsledky testu jsou známy ihned.

Ve druhém případě má Blower Door Test podobu jakési „maturity“ při výstavbě pasivního nebo nízkoenergetického domu a provádí se těsně po dokončení stavby jako finální zkouška funkčnosti konstrukce, izolací i všech navržených systémů. Měření těsnosti pasivního domu probíhá v běžném provozním stavu, stačí pouze uzavřít okna, dveře a větrací mřížky, komín ani otvory pro kanalizaci ucpávat nemusíme. Takovému kontrolnímu měření průvzdušnosti se nevyhnete, pokud žádáte o výše zmíněnou dotaci na novostavbu v rámci Zelené úsporám. Splnění požadavku na maximální průvzdušnost obálky budovy n50 musí být doloženo protokolem o měření průvzdušnosti obálky budovy v souladu s metodickým pokynem dotačního programu.

Jak se Blower Door Test provádí?

Do vstupních dveří popřípadě některého z oken se umístí speciální výkonný ventilátor zasazený do rámu s plachtou, tak aby kolem neunikal vzduch. Ventilátorem se dovnitř stavby vhání vzduch a opakovaně se měří průtok vzduchu obálkou budovy při různých rozdílech tlaku vevnitř a vně domu. Většinou stačí měření dvě – jedno při přetlaku a jedno při podtlaku uvnitř budovy. Pro profesionály je provedení kompletního testu včetně vyhodnocení otázkou pár hodin. Zkouška vzduchotěsnosti budovy má svá přesně daná pravidla a postupy, které můžete najít v aktualizované normě ČSN EN ISO 9972 z roku 2016.

Co znamená požadavek na maximální průvzdušnost obálky budovy n50 ?

Hodnota 50 uvádí tlak při kterém se test provádí. Buď se jedná o přetlak 50Pa nebo podtlak. Pokud je v objektu přetlak o 50Pa více než v exteriéru, dochází k úniku vnitřního vzduchu a když je naopak podtlak, tak objekt přijímá venkovní vzduch. Následující tabulka uvádí obvyklé a požadované hodnoty výměny vzduchu za jednu hodinu. (pozn. 1,0 h-1 znamená 100% výměnu vzduchu za jednu hodinu).

stávající stavbysoučasná novostavbaNED s nuceným větránímNED s rekuperací teplaPD s rekuperací tepla
>300 kWh/(m2a)<140 kWh/(m2a)<50 kWh/(m2a)<50 kWh/(m2a)<15 kWh/(m2a)
>7 h-1<4,5 h-1<1,5 h-1<1,0 h-1<0,6 h-1

NED = nízkoenergetický dům, PD = pasivní dům

WOBAU – spolehlivý partner pro stavbu pasivního domu

Ve WOBAU test provedeme rychle, profesionálně a spolehlivě! Kontaktujte nás ještě dnes!