RYCHLÝ KONTAKT

+420 736 140 140

15.10.2020

VÝBĚR STAVEBNÍHO POZEMKU KROK ZA KROKEM

VÝBĚR STAVEBNÍHO POZEMKU KROK ZA KROKEM

Pokud si plánujete postavit rodinný dům, ale zatím nemáte vhodný pozemek, nebo jej vybíráte, určitě Vám pomůže tento článek.

Jestliže na následující otázky budete mít kladnou odpověď, jste na nejlepší cestě ke koupi vyhovujícího pozemku.

1. Je fyzicky možné umístit stavbu na pozemek?

Po zjištění velikosti pozemku a jeho základních rozměrů by Vám mělo být jasné, zda se Vámi plánovaný dům vejde na pozemek či ne. To se netýká jen samotného domu, ale i ostatních objektů, které zamýšlíte realizovat a bezprostředně souvisí i s jeho provozem. Například to můžou být zpevněné plochy, terasa, altánek, garáž nebo sklad zahradního nábytku a techniky.

2. Je povoleno na pozemku postavit požadovanou stavbu?

Druhá věc, kterou byste měli udělat je, že si ověříte, zda je pozemek určený pro výstavbu rodinného domu, případně jinou Vámi požadovanou stavbu a jaké se na něj vztahují regulativy. Tuto podstatnou informaci lze získat z územního plánu dané obce. Většinou je zveřejněn na internetových stránkách obce. Pokud by se Vám ale nepovedlo najít požadovaný uzemní plán, nebo by Vám nebylo jasné, jak se v něm orientovat, lze se jednoduše informovat na příslušném stavebním úřadě, a to buď telefonicky, nebo osobní návštěvou v úřední den (pondělí, středa).

Pozor: Stavební úřad a obecní úřad není totéž. V menších obcích se stavební úřad nemusí nacházet. Takovýto stavební úřad většinou najdete v blízké větší obci, nebo městě, který má na starost vetší území. Zjistit, kde sídlí Váš stavební úřad, není nijak těžké. Buď věnujete čas malému pátrání na internetu, nebo zavoláte na obecní úřad, kde Vám tuto informaci sdělí.

3. Je pozemek dostatečně velký pro plánovaný záměr?

Mít pozemek o málo větší, než bude zastavěná plocha nejenom rodinného domu, ale i přidružených staveb (zpevněné plochy, bazén, garáž apod.) většinou nestačí. V územním plánu se nenacházejí pouze podmínky na využití daného pozemku, ale udává také maximální zastavěnost v procentech, která nesmí být překročena.

Tato zastavěnost se počítá z poměru celkové zastavěné plochy ku celkové ploše pozemku(ů).

4. Je pozemek vhodně orientovaný?

Ideálně orientovaný pozemek je takový, který je přístupný ze severní strany, protože pak můžete v domě umístit pokoje na jižní (teplejší) stranu s výhledem na zahradu a zajistit si tak soukromí.

5. Lze se napojit na inženýrské sítě?

Mít vhodný pozemek pro požadovanou stavbu nestačí. Nedílnou informací, kterou je třeba zjistit, je dostupnost inženýrských sítí v blízkosti pozemku. Tuto informaci lze získat přímo od prodávajícího, který ovšem nemusí mít zjištěny veškeré souvislosti, nebo si požádáte o existenci u vlastníků, příp. správců sítí. V některých případech může být vlastníkem nebo správcem obec, či fyzická/právnická osoba. Způsob napojení a potřebný souhlas Vám pak budou vydávat právě oni.

Vědět, kde jsou inženýrské sítě, mnohdy nestačí. Je také důležité vzít v úvahu pozemky, které nejsou vedeny jako veřejná prostranství a Vy na nich budete plánovat umístit stavbu (většinou přípojky). V tom případě budete řešit souhlas vlastníka a případné věcné břemeno na zřízení služebnosti.

6. Je na pozemek přístup?

Mít k pozemku nějakou přístupovou cestu nestačí. Ideálním případem je pozemek sousedící s dokončenou obecní místní komunikací. Pokud ovšem k pozemku vede cesta, která není ve vlastnictví obce a je navíc vedena jako orná půda, počítejte s možnými problémy ze strany stavebního úřadu, hasičů nebo i odboru dopravy. Více se k této problematice nebudeme rozepisovat, protože se liší případ o případu.

7. Je požadovaná cena adekvátní?

Zcela určitě nevyberete pozemek bez toho, aniž byste si neprošli jiné nabídky. Tím provádíte průzkum trhu, který Vám pomůže získat přehled o současných cenách.

8. Myslíte do budoucna?

Je vysoce pravděpodobné, že tuto životní situaci budete řešit jenom jednou za život, a proto je velmi důležité si promyslet budoucí výdaje nejenom na provoz domu, ale také na výdaje spojené s umístěním pozemku, což jsou v převážné většině náklady na dopravu.

Další věcí k zamyšlení je okolní zástavba – jak současná, tak budoucí. Rozhodnutí je jen na Vás, zda budete trpět sousedy v blízkosti, nebo byste spíše ocenili soukromí.

Pokud jste si vybrali pozemek, ale nejste si ve výše zmíněných bodech jisti, nebo snad plánujete pasivní stavbu, která má ještě více nároků, kontaktujte nás! Rádi Vám s tím pomůžeme.