RYCHLÝ KONTAKT

+420 736 140 140

15.10.2020

VZDUCHOTĚSNOST PASIVNÍHO DOMU – 1. ČÁST

VZDUCHOTĚSNOST PASIVNÍHO DOMU – 1. ČÁST

Vzduchotěsnost nebo též neprůvzdušnost je jedním ze základních pilířů k dosažení pasivního standartu stavby. V tomto článku si vysvětlíme, proč právě ona zmíněná vzduchotěsnost je nejen u pasivních staveb tolik důležitým faktorem.

Základní důvody, proč docílit vzduchotěsnosti

1) Vliv na tepelné ztráty

Teplo nejčastěji uniká právě netěsnostmi v plášti budovy, kde vznikají tzv. tepelné mosty, což má za následek zhoršení tepelně izolačních vlastností budovy a tedy i ztrátu pasivního standartu.

Vliv hodnoty neprůvzdušnosti na tepelné ztráty znázorňuje následující graf:

U grafu jsou použity střední hodnoty faktorů a velikost obytné plochy 100m2. Z grafu je patrné, že při maximální hodnotě n50 pro pasivní stavby 0,6h-1 jsou tepelné ztráty okolo 3,5kWh/m2 za rok, což je téměř jedna čtvrtina z požadavku na pasivní domy, kde musí být tato hodnota max. 15 kWh/(m2a). Oproti tomu běžná stavba s hodnotou n50 = 4,5h-1 má roční tepelné ztráty okolo 26 kWh/(m2a), což je téměř dvojnásobek maximální potřeby tepla pasivních staveb. Proto je důležité věnovat neprůvzdušnosti patřičnou pozornost.

2) Ochrana konstrukce stavby

Další riziko způsobené netěsností obvodového pláště je kondenzace vlhkosti v konstrukci. Právě již zmíněnou netěsností může proudit z interiéru teplý vzduch, který je nositelem vlhkosti, a při teplotních rozdílech kondenzovat na chladnějších místech a měnit se tak ve vodu, která pak může zapříčinit tvorbu plísní, hub, koroze apod. Dále může dojít ke zhoršení tepelněizolačních vlastností zabudovaných nasákavých materiálů nebo i ke zhoršení statických vlastností materiálů, právě z důvodu zvýšeného podílu vody v konstrukci. V konečném důsledku to pak může zapříčinit kondenzaci vlhkosti již v interiérovém prostoru, a nebo zkrácení životnosti stavby.

3) Zajištění účinnosti systému nuceného větrání a rekuperace

Aby byla zajištěna funkčnost a co nejefektivnější využití systému řízenému větrání a rekuperace je důležité, aby nedocházelo k neřízené výměně vzduchu přes různé spáry, netěsnosti apod.

Požadavky kladené na vzduchotěsnost a způsob jejího měření

Požadavky na vzduchotěsnost pro pasivní stavby a způsob jejího měření jsme si již vysvětlili ve článku „Blower Door Test. „Maturita“ pro Váš pasivní dům!“

V dalším článku si ukážeme jak správně vyřešit kvalitní neprůvzdušné utěsnění.