RYCHLÝ KONTAKT

+420 736 140 140

15.10.2020

WOBAU: „NESPECIALIZUJEME SE JENOM NA PASIVNÍ STAVBY!“

WOBAU: „NESPECIALIZUJEME SE JENOM NA PASIVNÍ STAVBY!“

Standardní rodinný dům? Žádný problém, ale co kdyby…

Naše společnost se nespecializuje pouze na PASIVNÍ rodinné domy, ale jsme také samozřejmě schopni Vám naprojektovat a postavit standardní rodinný dům, dle Vašich přání a možností. K tomu navíc, bez jakýchkoliv příplatků, Vám sdělíme jaká opatření by se musela udělat, aby se z Vašeho domu stal pasivní a měli jste tak možnost čerpat dotaci z programu Nová zelená úsporám a kolik by Vás to stálo. Hlavní výhodou tohoto postupu je, že finance, které byste museli použít k tomu, aby se z Vašeho rodinného domu stal pasivní, se Vám většina vrátí formou dotace (až 495tis.Kč na realizaci + 35tis.Kč na odborný posudek). Navíc se Vám sníží náklady na provoz, což je z dlouhodobého hlediska důležitý a žádaný faktor, a k tomu vám zaručí návratnost zbylé proinvestované částky.

Mýty o pasivních domech

Stavba pasivního domu je nákladná

Jak je již popsáno v textu výše, většinu nákladů vynaložených na provedení opatření pokryje právě běžící dotační program NZÚ. Navíc s využitím obnovitelných zdrojů se prostředky vynaložené na stavbu pasivního domu vrátí už během prvních let bydlení a v dalších letech už jen spořit.

V pasivním domě se nedají nebo nesmí otevírat okna

Jedná se o nejznámější mýtus, který koluje mezi lidmi. Samozřejmě, že okna v pasivních domech se dají bez problému otevírat, ovšem díky systému řízeného větrání, nebudete mít k tomu důvod. Vzduchotechnická jednotka, umístěna vetšinou v technické místnosti, Vám zajistí dostatečný přísun čerstvého vzduchu, bez nutnosti dalšího větrání. Někteří klienti si volí fixní okna jen za účelem ušetření financí a jen na takových místech, kde je bez problémů umyjí.

Pasivní dům bez přístupu čerstvého vzduchu má špatný vliv na zdraví jeho obyvatel

Je to přesně naopak. V pasivním bytě je díky řízenému větrání s rekuperací zajištěn stálý přívod čerstvého vzduchu bez průvanu. Nehromadí se zde oxid uhličitý, jehož vysoká koncentrace způsobuje zdravotní obtíže.

Častá výměna filtrů ve větrací jednotce

Nutnost výměny filtrů a míra jejich znečištění závisí na dané lokalitě, prašnosti v ovzduší, ročním období,… Určitě bude rozdíl v tom, zda dům stojí někde na horách nebo v blízkosti velkých měst a rušných silnic. Cena výměny filtru se pohybuje v řádu stokorun.

Pasivní domy omezují architekturu

Je pravda, že navrhnout pasivní dům není věc snadná a klade na architekta či projektanta celkem vysoké nároky. Předpokládá nejen dostatek znalostí, ale i schopnost jejich syntézy. Jde totiž o poznatky z mnoha oborů, ať už z architektury a designu, urbanismu, inženýrské činnosti či stavební fyziky. Výsledek tedy ovlivňuje mnohem více parametrů, při jejichž sladění může vzniknout velmi zajímavá stavba.

Pasivní dům má složitou vzduchotechniku

Tento mýtus vychází především z představ o technické místnosti, kde je umístěná vzduchotechnika a rekuperační jednotka s dalším technickým vybavením potřebným pro provoz domu. Naši projektanti se vždy snaží tuto technickou část domu zpřehledňovat a zjednodušovat, aby v investorech zbytečně nebudila neopodstatněné obavy.

Pro samotné ovládání vzduchotechniky existuje několik variant – od systému inteligentních domácností, až po jednoduché ovládací panely velikosti pokojového termostatu. Ovládání je pak intuitivní a jednoduché.

Při výpadku elektrické energie pasivní domy nefungují

Pokud dojde k výpadku, pasivní dům vychladne mnohem pomaleji než obyčejný dům. Teplota v domě neklesne o více než 1°C za den.

Obrázky

Tohle jsou obrázky